Model biznesowy

Misja Naszej Firmy

Misją naszej Firmy jest stabilny rozwój, dający naszym Klientom łatwy i szybki dostęp do informacji wraz z kompleksowym wsparciem w procesie tworzenia wartości.

Klienci, korzystając z naszych doświadczeń mogą uzyskać wsparcie w rachunkowości zarządczej wraz z optymalizacją procesów zarządzania, doradztwa podatkowego, ubezpieczeniowego , gospodarczego i finansowego.

Jako firma, oferując kompleksową obsługę małych i średnich podmiotów, przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam sprawy rachunkowo-księgowe i kadrowo-płacowe, które prowadzimy w imieniu i na rzecz naszych Klientów, reprezentując ich dodatkowo przed odpowiednimi organami Państwa.

Wypracowany przez nas model ma zapewnić naszym Klientom możliwość koncentrowania się na prowadzonym przez nich biznesie, bez obciążeń związanych z załatwianiem bieżących spraw administracyjnych, urzędowych czy też związanych z pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania (leasing) lub też ubezpieczeń majątkowych czy finansowych (wadialnych).

Jesteśmy po to aby pomagać w rozwiązywaniu problemów nie będąc jednocześnie problemem.

KWALIFIKACJE

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów to gwarancja najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

BEZPIECZEŃSTWO

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz, gdyż poza obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadamy dodatkowe ubezpieczenie OC obejmujące inne czynności wykonywane przez firmę Biuro Moje, np.: związane ze sprawami pracowniczymi.

Dlaczego Moje Biuro jest…….zawsze pod ręką ?

  • Macie Państwo w każdej chwili dostęp do dokumentów księgowych.
  • Macie możliwość skontrolowania poszczególnych wyników na wyodrębnionych Projektach czy grupach rodzajowych kosztów.
  • Otrzymacie Państwo wsparcie w przedmiocie ubezpieczeń majątkowych czy finansowych np.: pozyskiwanie gwarancji wadialnych.
  • Uzyskacie poradę podatkową.
  • Otrzymacie wsparcie przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z pozyskaniem Leasingu.
  • Załatwicie wszelkie sprawy formalne , dotyczące Waszych pracowników