Pełna Księgowość

Do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są głównie spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe) oraz organizacje.
Obowiązek ten dotyczy również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekraczają 2.000.000,00 Euro (netto), limitu określonego przez ustawodawcę .

Zalety i wady pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości to zbiór zasad, który narzuca na przedsiębiorcę znacznie więcej obowiązków – co niewątpliwie jest wadą. Niemniej jednak ich realizacja nie oznacza, że rozbudowana forma ewidencji przychodów i rozchodów to jedynie uciążliwy obowiązek – ma to również swoje zalety. Większa dokładność i dbałość o szczegóły pozwala lepiej zarządzać przedsiębiorstwem dając możliwość na optymalne podejmowanie decyzji w przedmiocie efektywnego wykorzystywania kosztów lub optymalnego planowania inwestycji i wydatków. Pełna księgowość to także większa transparentność która pomaga zbudować zaufanie do firmy, co ma nie mały wpływ na jej rozwój.