Adres

Siedziba firmy :
Biuro Moje Sp. z o.o.
Ul. Dziewanny 8
05-077 Warszawa-Wesoła

Punkt Księgowy w Płocku
ul. Wyszogrodzka 3
09-400 Płock
Tel: 888 187 560

Telefon

Email

Siedziba firmy

Punkt księgowy

Kontakt

Wyślij wiadomość

FAQ

Tak, posiadamy

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz, gdyż poza obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadamy dodatkowe ubezpieczenie OC obejmujące inne czynności wykonywane przez firmę Biuro Moje, np.: związane ze sprawami pracowniczymi.

Nie ma konieczności dostarczania do Nas dokumentów w oryginałach. Posiadamy i udostępniamy wszystkim Naszym Klientom specjalny system do bezpiecznego przesyłu dokumentów w formie elektronicznej. W takim przypadku Państwa dokumentybędą przechowywane w Naszej jednostce w formie elektronicznej

Z tytułu zmiany Biura Rachunkowego nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.Ma działając z Państwa upoważnienia , kontaktujemy się z poprzednio obsługującym Państwa Biurem w celu zakończenia współpracy, odbioru dokumentów oraz weryfikacji dotychczasowej ewidencji.

W przypadku dostarczania przez Państwa dokumentów w formie papierowej, dokumenty te będą przechowywane w naszym Biurze pod adresem wskazanym w umowie. Dodatkowo będziemy posiadali kopie ksiąg w formie elektronicznej.

Nasi Klienci (zgodnie z zapisami umownymi) mają obowiązek dostarczania dokumentów do każdego 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu rozliczeniu.

Dzięki stosowanemu przez Naszą jednostkę programowi księgowemu, macie Państwo dostęp do syntetycznych danych księgowych,24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.Do tych celów dedykowany jest Panel Klienta, który poza dostępem do powyższychinformacji daje Państwu możliwość korzystania z wzorów dokumentów (BHP,Kadry, Marketing, Umowy itp.)

Po podpisaniu umowy, w której udzielacie nam Państwo mandatu do reprezentowania Was przed organami Podatkowymi, zajmujemy się w Waszym imieniu składaniem wszelkich obowiązkowych deklaracji i wniosków jakrównież reprezentujemy Państwo przed tymi organami.

Formularz kontaktowy