Księgowość online

Poprzez Panel Klienta, możesz połączyć się online z naszym biurem rachunkowym na odległość, bez konieczności odwiedzania biura stacjonarnego aby dostarczyć faktury inne dokumenty do zaksięgowania. Na bieżąco możesz wystawiać faktury, oraz kontrolować koszty i przychody.