Pliki do pobrania

Zaświadczenie-o-utraconych-dochodach
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wypowiedzenie-umowy-o-pracę
Wypowiedzenie-umowy-o-pracę-przez-pracownika
wniosek-urlopowy-wzor
Wniosek-pracownika-o-ustalenie-indywidualnego-rozkladu-czasu-pracy Wniosek-o-zgłoszenie-członka-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnego1 Wniosek-o-wyższą-zaliczkę-na-podatek
Wniosek-o-macierzyński
Wniosek-o-obniżenie-wymairu-czasu-pracy Wniosek-o-udzielenie-czasu-wolnego-za-czas-przepracowany-w-godzinach-nadliczbowych Wniosek-o-udzielenie-zwolnienia-na-poszukiwanie-pracy Wniosek-o-udzielenie-zwolnienia-od-pracy-na-dziecko-do-lat-14
wniosek-o-urlop-na-zadanie-2_nawzor.pl_
Wniosek-o-urlop-ojcowski
Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy wniosek-o-urlop-okolicznosciowy_nawzor.pl_ wniosek o zgłoszenie do ubezp. zdrowotnego członków rodziny pracownika Wniosek o urlop macierzyński- przed porodem
Wniosek o urlop macierzyński po porodzie
Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski-przed porodem
Wniosek o urlop bezpłatny wniosek o przesunięcie urlopu
wniosek godziny nadliczbowe
Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika Rozwiązanie-umowy-o-pracę-za-porozumieniem-stron
SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA WEWNĘTRZNEGO
TABELA WYMAGAŃ STANOWISKOWYCH
umowa o podnoszenie kwalyfikacji
Umowa o pracę – wzór
Umowa o zachowaniu poufności – wzór
Upoważnienie-do-odbioru-świadectwa-pracy
rachunek_kosztow_podrozy2
Porozumienie-stron-w-sprawie-rozw-um-o-prace Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego u innego pracodawcy polecenie_wyjazdu_sluzbowego
Plan-urlopów-1
PLAN SZKOLEŃ
Oświadczenie-rodzica-dziecka
Oświadczenie-osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem Oświadczenie-do-obliczania-niższej-stopy-procentowej- (1)
Oświadczenie-do-urlopu-ojcowskiego Oświadczenie-dotyczące-wycofania-wniosku-o-udzielenie-urlopu-wychowawczego Oświadczenie-o-nie-pomniejszanie-zaliczki-na-podatek
Oświadczenie-o-niepobieraniu-zaliczek-na-podatek
Oświadczenie-o-rezygnacji-z-urlopu-wychowawczego Oświadczenie-o-właściwym-identyfikatorze-podatkowym Oświadczenie-o-zamiarze-lub-braku-zamiaru-skorzystania-ze-zwolnienia
Oświadczenie-do-FP
Oświadczenie-do-celów-ulgowego-obliczania-zaliczki- (2)
Oświadczenie-do-celów-podwyzszenia-KUP
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kawarantanny PDF Oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego OCENA WYNIKÓW PRACY PRACOWNIKA informacje dodatkowe do umowy o pracę (czas okreslony, nieokreślony)
Kara-nagany
KARTA STANOWISKOWA PRACY
Karta-nieobecności-w-pracy
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Lista-obecności o-udzielenie-zwolnienia-od-pracy-w-celu-załatwienia-spraw-osobistych OCENA SZKOLENIA Informacja-o-przekształceniu-umowy-1 informacja-o-przedłużeniu-umowy-do-dnia-porodu
Informacja-o-kwocie-pobranych-składek-ZUS
INFORMACJA PRZYJĘCIE DO PRACY
Ewidencja-wyjść-prywatnych
Ewidencja-godzin-wykonywania-umowy-zlecenia
ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO PRACY