Zarząd Spółki Biuro Moje Sp. z o.o.

PIOTR ROBERT RACZKOWSKI

Prezes Zarządu Spółki

Jest absolwentem Akademii Strategicznego Przywództwa przy Canadian International Management Institute, studiów Executive MBA w języku niemieckim na Akademii Leona Koźmińskiego przy współpracy HHL Leipzig / WHU Brema oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2020 ukończył na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie studia podyplomowe z zakresu Prawa Podatkowego – Kadr i Płac.
Posiada 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i operacyjny podmiotów gospodarczych. Były wykładowca SWPW w Płocku, z zakresu Planowania Procesów, Zarządzania Projektami czy tworzenia Modeli Biznesowy. Jest uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Współpracował przy realizacji projektów szkoleniowych i naukowych, w tym m.in.: „Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych”.
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, oceną ryzyk gospodarczych oraz prawem gospodarczym i podatkowym. Posiada rozległą wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.
W wolnych chwilach lubi czytać książki i kibicować piłkarzom ręcznym, szczególnie tym z Płocka.

MARIOLA RACZKOWSKA

Główna Księgowa

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bankowości, ubezpieczeń i finansów publicznych oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku Rachunkowości i Podatków.
Z wyróżnieniem ukończyła kurs dla Głównych Księgowych, organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wyróżnia się ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze finansów spółek, rachunkowości, analizy finansowej, zarządczej i budżetowej oraz controlingu i planowania. Pełniła funkcje kierownicze działów Księgowych i analiz finansowych w dużych podmiotach Prawa Handlowego z branży budowlanej. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych mających na celu konsolidacje wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, będących w stanie likwidacji, z przygotowaniem ich do dalszej aktywności gospodarczej.
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego, posiada rozległą wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych i podatku VAT.

W wolnych chwilach pasjonuje się sztuką i dobrym filmem.

Model biznesowy

Kompleksowe Rozwiązania

Celem działalności firmy Biuro Moje Sp. z o.o. jest poprawienie efektywności funkcjonowania i działania Państwa Podmiotów. Dlatego też, umożliwiamy Państwu kompleksowe rozwiązania w jednym miejscu.

Jesteśmy w pełni zdigitalizowanym Biurem Księgowym które udostępnia swoim Klientom aplikacje do wystawiania faktur, grupowania dokumentów, tworzenia raportów i komunikacji z nami. W ten sposób nasi Klienci mają pełen dostęp do wszystkich dokumentów księgowych oraz posiadają bieżącą wiedzę na temat osiąganych wyników finansowych.
Obsługą księgową zajmują się certyfikowani księgowi z dużym doświadczeniem w branży budowlanej, transportowej, handlowej i medycznej.

Poza prowadzeniem ksiąg, rachunkowością zarządczą i doradztwem prawno-podatkowym zorganizujemy Państwu finansowanie na zakup systemów, wyposażenia, maszyn i urządzeń. Dodatkowo przygotujemy, przeanalizujemy i wskażemy najkorzystniejsze oferty na ubezpieczenie mienia, życia i gwarancji wadialnych. A w przypadku konieczności przeprowadzenia procesu Restrukturyzacji czy oddłużania, przygotujemy Plan Restrukturyzacji i będziemy negocjować oraz wdrażać nowe rozwiązania.

W naszej działalności kierujemy się zasadą kompleksowego wsparcia – od potrzeby do usługi.

KWALIFIKACJE

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów to gwarancja najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

BEZPIECZEŃSTWO

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz, gdyż poza obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadamy dodatkowe ubezpieczenie OC obejmujące inne czynności wykonywane przez firmę Biuro Moje, np.: związane ze sprawami pracowniczymi.

Dlaczego Moje Biuro jest…….zawsze pod ręką ?

  • Macie Państwo w każdej chwili dostęp do dokumentów księgowych.
  • Macie możliwość skontrolowania poszczególnych wyników na wyodrębnionych Projektach czy grupach rodzajowych kosztów.
  • Otrzymacie Państwo wsparcie w przedmiocie ubezpieczeń majątkowych czy finansowych np.: pozyskiwanie gwarancji wadialnych.
  • Uzyskacie poradę podatkową.
  • Otrzymacie wsparcie przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z pozyskaniem Leasingu.
  • Załatwicie wszelkie sprawy formalne , dotyczące Waszych pracowników