Kadry i płace

Nasze biuro podejmie się opracowania dokumentacji kadrowo-płacowej firmy, w tym tworzenia umów o pracę, umów zlecenia oraz prowadzenia rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Zatrudniając specjalistów od kadr oraz płac nasza firma dodatkowo oferuje usługi w zakresie doradztwa, prowadzenia dokumentacji, sporządzania list płac, zarządzania urlopami, zarządzania szkoleniami w tym z BHP , sporządzania wniosków i deklaracji.

Oferujemy Państwu usługi w następujących obszarach:

  • w obszarze ubezpieczeń społecznych
  • w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych
  • w obszarze GUS, PFRON i Urzędu Pracy