Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej od przychodów, dlatego też nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania tegoż przychodu.

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, dokumentujących uzyskane przychody.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.
Od 2021 r. został podniesiony limit przychodów warunkujących możliwość wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także limit przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu.
Pierwszy limit został podniesiony z 250 000 euro do wysokości 2 000 000 euro, natomiast drugi z 25 000 euro na 200 000 euro.

Zaletami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są:

 • łatwa księgowość,
 • niskie stawki podatku,
 • możliwość rozliczania się z fiskusem
  w okresach kwartalnych.

Wadami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są:

 • brak wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, oraz ulgi na dzieci,
 • nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,
 • nie można z tej formy opodatkowania zrezygnować w ciągu roku.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym wyklucza przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek, lombardów,
 • prowadzenia handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • działalności w zakresie obrotem wartościami dewizowymi,
 • prowadzenie działalności w ramach wolnych zawodów odmiennych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a będą to: lekarze weterynarii, lekarze, lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, felczerze, pielęgniarki, położne, tłumacze, jak również nauczyciele świadczący usługi edukacyjne, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny,
 • przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyroby objęte podatkiem akcyzowym z wyłączeniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ryczałt nie dotyczy również podatników, którzy podejmują wykonywanie działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność, która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka
 • jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działalność i wykonywać ją w ramach i na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.