Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza „troszczy” się o użyteczność zgromadzonych informacji, które kolejno są przekazywane kierownictwu w celu dokonywania prawidłowych i słusznych decyzji, jakie będą miały wpływ na przyszłe losy jednostki.

Rachunkowość ta ma charakter rachunkowości wewnętrznej każdej jednostki, dlatego też każdorazowo musi być dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą służą bezpośrednio odbiorcy do :

  • wyjaśnienia wątpliwości i analizowania sposobu funkcjonowania poszczególnych działów czy projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo
  • wykrywania i wskazywania „problemów”, na których przedsiębiorstwo powinno skupić swoją uwagę,
  • rozwiązanie problemów, tj. dokonanie wyboru najlepszego z możliwych sposobów wykonania zadania
  • kontroli przebiegu poszczególnych procesów, jak i realizacji planów i budżetów

Planowanie, podejmowanie decyzji, jaki i kontrola działalności jednostki są istotnym elementem pozwalającym przedsiębiorstwu na przetrwanie na obecnie bardzo konkurencyjnym rynku.