Pliki do pobrania

BHP- MIESIĘCZNA LISTA KONTROLNA (WARSZTAT) BHP- MIESIĘCZNA LISTA KONTROLNA DLA KIEROWNIKÓW FIRM BUDOWLANYCH BHP- POLECENIE WSTRZYMANIA PRACY MASZYNY ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU I ZDROWIU BHP- POTWIERDZENIE OTRZYMANIA SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE BHP- POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PODWYKONAWCÓW Z PLANEM BIOZ BHP- ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO BHP- ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC SPAWALNICZYCH BHP-_ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI OPATRUNKOWE APTECZKI BHP-EWIDENCJA BADAŃ PRACOWNIKÓW BHP-EWIDENCJA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP BHP-IMIENNA KARTA środków ochrony osobistej BHP-INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU BADAŃ LEKARSKICH BHP-INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIE PRACOWNIKA Z RYZYKIEM ZAWODOWYM BHP-KARTA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO BHP-KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO BHP-KARTA SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE BHP-KSIĄŻKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO BHP-KSIĘGA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO – OGÓLNEGO (2) BHP-LISTA KONTROLNA – RUSZTOWANIA BHP-LISTA KONTROLNA STANU BHP NA PLACU BUDOWY BHP-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POTRĄCENIE Z WYNAGRODZENIA NALEŻNOŚCI ZA BADANIA PROFILAKTYCZNE BHP-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POTRĄCENIE Z WYNAGRODZENIA NALEŻNOŚCI ZA OBUWIE I ODZIEŻ BHP-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POTRĄCENIE Z WYNAGRODZENIA NALEŻNOŚCI ZA SZKOLENIE BHP-POLECENIE ODSUNIĘCIA OD PRACY PRACOWNIKA BHP-POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW Z PLANEM BIOZ BHP-POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIE Z INSTRUKCJA BHP BHP-PROTOKÓL KONTROLI ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO BHP-PROTOKÓL Z OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU PRZY PRACY BHP-PROTOKÓŁ LIKWIDACJI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP-PROTOKÓŁ OCENY ZUŻYCIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP-PROTOKÓŁ WYSŁUCHANIA WYJAŚNIEŃ POSZKODOWANEGO BHP-PROTOKÓŁ ZEBRANIA INFORMACJI OD ŚWIADKA BHP-PRZYKŁADOWA (DLA FIRMY BUDOWLANEJ)TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP-REJESTR WYDANYCH ŚRODKÓW OPARTUNKOWYCH Z APTECZKI BHP-ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH NIEZBĘDNYCH W APTECZCE PIERWSZEJ POMOCY BHP-WNIOSEK O POTRĄCENIE ZA ŚRODKI OCHRONY BHP-ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ODZIEŻ ROBOCZĄ BHP-ZAWIADOMNIENIE INSPEKTORA PRACY O WYPADKU BHP-ZOBOWIĄZANIE PRACOWNIKA DO UŻYWANIA WYDANYCH MU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP WYKAZ SPRZĘTU GAŚNICZEGO BHP- INFORMACJA PRACODAWCY O RYZYKU ZAWODOWYM