Restrukturyzacja

i oddłużanie

Wraz z Certyfikowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym oferujemy wsparcie przy „przejściu” przez proces:

  • restrukturyzacji firmy,
  • upadłości przedsiębiorcy,
  • upadłości konsumenckiej,
  • zarządzania kryzysowego.

Oferta kierowana jest do wszystkich którzy:

  • zagrożeni są utratą płynności finansowej czy też płynność tą już utracili,
  • potrzebują obniżyć koszty działalności,
  • mają wielu wierzycieli, których nie są w stanie spłacić,
  • potrzebują mediatora bądź pełnomocnika do rozpoczęcia procesów oddłużania,
  • potrzebuje doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego, restrukturyzacji pozasądowej lub sądowej.
  • są zmuszeni rozpocząć proces upadłościowy.