Polityka prywatności firmy Biuro Moje Sp. z o.o.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowej Administratora.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma Biuro Moje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziewanny 8, NIP: 9522211172 zwaną dalej Biuro Moje.

Dane osobowe zbierane przez Biuro Moje za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się drogą elektroniczną z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: kontakt@biuromoje.pl .

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym także elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji usług Administratora.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie:
formularz kontaktu ws. oferty biura rachunkowego i usług pośrednictwa
formularz kontaktu ws. Ofert usług pośrednictwa w przedmiocie ubezpieczeń, leasingu i doradztwa prawno-podatkowego,
formularz kontaktu ws. oferty pracy.

Dane przekazane w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:
uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na przesłane pytania,
przedstawienia Użytkownikowi oferty, która go interesuje,
wysłania Użytkownikowi oferty,
wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Biuro Moje może gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody Użytkownika w stosownych przypadkach:
dane kontaktowe umożliwiające kontakt, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
informacje dodatkowe, np. informacje o preferencjach co do usług świadczonych przez Biuro Moje,
informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z produktów i usług dostępnych na Stronie Internetowej.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, np. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Powierzanie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Biuro Moje przy prowadzeniu działalności. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, dostarczający systemy CRM.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonanych obowiązków Administratora. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

W przypadku skierowania żądania, Biuro Moje udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Polityka Cookies
Strona internetowa Biuro Moje nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika strony internetowej i pomagają dostosowywać oferowane przez Biuro Moje produkty do indywidualnych preferencji i potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Biuro Moje wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Serwis stosuje pliki cookies w celu:
1. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
2. dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
monitorowania ruchu w serwisie,
3. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
4. ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
integracji z portalem społecznościowym.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej.

Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub złośliwego oprogramowania. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mogą ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
przeglądarka Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorerhttps://tiny.pl/tmhxb)
przeglądarka Microsoft EDGE (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)
przeglądarka Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
przeglądarka Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265)
przeglądarka Opera (https://pl.soringpcrepair.com/how-to-clean-cookies-in-opera/).

Prawa osób, które przekazały dane
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Użytkownikom przysługuje prawa do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. przenoszenia danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych,
5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej Użytkownik może osobiście udać się do siedziby Biuro Moje w Warszawie lub przesłać żądania korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Moje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 8, 05-077 Warszawa, bądź poczty elektronicznej : kontakt@biuromoje.pl .

Zmiany Polityki Prywatności
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Biuro Moje poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2020 r.