We współpracy z Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym pomożemy Państwu przejść przez cały proces restrukturyzacyjny :

  • przeprowadzając wstępną analizę prawno-finansową przedsiębiorstwa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami w ramach Uzgodnionych Procedur,
  • wskazując najlepsze środki restrukturyzacyjne wraz z wskazaniem trybu postępowania,
  • sporządzając wstępny plan restrukturyzacyjny oraz wszelkie wymagane dokumenty,
  • sporządzając wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego,

Na każdym etapie postępowania będziemy Państwa wspierać również w negocjacjach z wierzycielami a po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego będziemy pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego bądź zarządu w toku postępowania restrukturyzacyjnego.