portfolio

Zwolnienia ze składek ZUS dla kolejnych branż poszkodowanych w wyniku epidemii COVID-19

Od 23 lipca 2021 r. kolejnej nowelizacji ulegną przepisy ustawy o COVID-19. Najnowsze regulacje tej ustawy przewidują objęcie pomocą m.in. przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Mogą oni liczyć na pomoc udzielaną przez ZUS – świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek, a także na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz małe dotacje, do 5000 zł, na przetrwanie firmy w kryzysie. Wnioski o pomoc na podstawie nowych przepisów można składać od 23 lipca 2021 r.

Nowelizacja ustawy o COVID-19 zakłada pomoc przedsiębiorcom, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (rodzaj przeważającej działalności wg PKD – 47.11.Z i 47.19.Z).

Źródło: Inforlex.pl

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required