Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej – wyjaśnienia ZUS

Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na zmienionych zasadach. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w odpowiednim bloku deklaracji rozliczeniowej (XI na formularzu [...]

Czytaj więcej
team

Zmiany zasad składania deklaracji i podań w 2023 roku

1 stycznia i 23 lutego 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach składania deklaracji i podań. Zmiany są związane m.in. z rozliczeniem PIT za 2022 r. i zgłoszeniami zaprzestania działalności w CEiDG. Zgłoszenie zaprzestania działalności (VAT-Z) Zmiana ma umożliwić dołączanie Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów [...]

Czytaj więcej

Niektóre przekształcenia wykluczają 9-proc. CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała ze spółki cywilnej, nie może stosować obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych ani w roku przekształcenia, ani w kolejnym – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tak samo będzie w przypadku przekształcenia ze spółek partnerskich i jawnych, które nie są podatnikami CIT. Nie pozbawi [...]

Czytaj więcej
portfolio

MF udostępnił testową wersję Aplikacji Podatnika KSeF

7 kwietnia 2022 r. MF udostępnił testową wersję Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. Podatnicy mogą testować aplikację w środowisku testowym, w tym że powinni w nim używać zanonimizowanych danych. Dostęp do aplikacji testowej jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.podatki.gov.pl Testowa Aplikacja [...]

Czytaj więcej

W styczniu 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną na dotychczasowych zasadach

Ustawa Polski ład wprowadza nowe terminy opłacania składek ZUS. Jednak składki opłacane przez płatników w styczniu 2022 r. będą jeszcze ustalane i opłacane na starych zasadach i w poprzednio obowiązujących terminach. Są to bowiem należności za grudzień 2021 r. Zmiana wysokości składek oraz sposobu kalkulowania składki zdrowotnej nastąpi dopiero od [...]

Czytaj więcej

POLSKI ŁAD

POLSKI ŁAD : Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i osób rozliczających się w oparciu o PIT Od 1 stycznia 2022 r.: 1) do 30 000 zł wzrośnie kwota wolna od podatku; 2) do 120 000 zł zostanie podwyższony limit drugiego progu podatkowego; 3) zostanie zlikwidowana możliwość odliczania od podatku 7,75% składki [...]

Czytaj więcej
portfolio

Zwolnienia ze składek ZUS dla kolejnych branż poszkodowanych w wyniku epidemii COVID-19

Od 23 lipca 2021 r. kolejnej nowelizacji ulegną przepisy ustawy o COVID-19. Najnowsze regulacje tej ustawy przewidują objęcie pomocą m.in. przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Mogą oni liczyć na pomoc udzielaną przez ZUS – świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek, a także na dofinansowanie [...]

Czytaj więcej