W PPK mogą być również osoby zatrudnione np. na umowę zlecenie

Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zleceniobiorca spełnia definicję osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom. Do PPK mogą być zapisani: pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z [...]

Czytaj więcej
portfolio

Środki za usługi zakwaterowania obywateli Ukrainy nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego

Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonał z urzędu zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2022 r. sygn 0114-KDIP3-2.4011.445.2022.2.MT wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja zmieniająca, dotyczyła podatnika, który uzyskuje przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Za usługi [...]

Czytaj więcej

Czy koszt karnetów na siłownię można odpisać jako ulgę rehabilitacyjną?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że koszt karnetów na siłownię nie może być odpisany jako ulga rehabilitacyjna. Według stanowiska KIS, ćwiczenia na siłowni nie można zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych. Karnety na siłownie, a ulga rehabilitacyjna Wnioskodawczyni posiada grupę inwalidzką w stopniu lekkim oraz jest po trzech operacjach stawu biodrowego. Pomimo [...]

Czytaj więcej

Amortyzacja samochodu o napędzie elektrycznym.

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741). Dlatego podlega on amortyzacji według stawki 20%. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF. Jak zaklasyfikować w KŚT samochód osobowy o napędzie elektrycznym Spółka, która jest czynnym podatnikiem [...]

Czytaj więcej
team

Nie ma PCC od podwyższenia kapitału spółki na pokrycie zobowiązań dotyczących spraw zdrowia – zmiana interpretacji

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki prowadzącej szpital nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli czynność ta służy realizacji zobowiązań i wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Takie stanowisko zajął Szef KAS zmieniając wcześniejszą interpretację indywidualną wydaną w tej sprawie. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynikało, że na [...]

Czytaj więcej

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

360 tys. płatników przekazało już zweryfikowany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na kwotę 665 mln zł. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie takiego dokumentu przez PUE ZUS tylko do 1 czerwca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. “Do 22 maja płatnicy musieli złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 [...]

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej – wyjaśnienia ZUS

Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na zmienionych zasadach. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w odpowiednim bloku deklaracji rozliczeniowej (XI na formularzu [...]

Czytaj więcej
team

Zmiany zasad składania deklaracji i podań w 2023 roku

1 stycznia i 23 lutego 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach składania deklaracji i podań. Zmiany są związane m.in. z rozliczeniem PIT za 2022 r. i zgłoszeniami zaprzestania działalności w CEiDG. Zgłoszenie zaprzestania działalności (VAT-Z) Zmiana ma umożliwić dołączanie Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów [...]

Czytaj więcej