Zmiany w przepisach podatkowych

VAT – 8% stawka podatku w branży usług kosmetycznych Przepisy rozporządzenia wprowadzają 8% stawkę VAT na usługi kosmetyczne. Preferencyjną stawką VAT będą objęte usługi zaklasyfikowane do PKWiU: 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu, 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne. W efekcie z [...]

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2025 roku planowane są zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców w Polsce.

21.03.2024 roku podczas konferencji prasowej Minister Finansów przedstawił planowane zmiany w składce zdrowotnej które miałyby obowiązywać od 01.01.2025 roku Oto główne założenia tych zmian: Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna. To oznacza, że składka będzie stała i wynosić będzie 9% od [...]

Czytaj więcej

VAT – Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2024 r.

Rozporządzenie ws. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przewiduje utrzymanie większości rozwiązań przyjętych w dotychczas obowiązujących przepisach, takich jak kontynuacja obowiązywania zwolnień na zasadach z lat 2022 – 2023 oraz utrzymanie limitu 20.000 zł, którego nieprzekroczenie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przepisy rozporządzenia wprowadzają zmiany polegające na aktualizacji niektórych [...]

Czytaj więcej
portfolio

Od 1 lipca 2024 roku Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie obowiązkowe

Co to jest KSeF ? Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Jaki format ma e-Faktura ? Faktura ustrukturyzowana [...]

Czytaj więcej
team

E-doręczenia już od 10 grudnia 2023 roku

Czym są e-Doręczenia To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć [...]

Czytaj więcej

W PPK mogą być również osoby zatrudnione np. na umowę zlecenie

Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zleceniobiorca spełnia definicję osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom. Do PPK mogą być zapisani: pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z [...]

Czytaj więcej
portfolio

Środki za usługi zakwaterowania obywateli Ukrainy nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego

Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonał z urzędu zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2022 r. sygn 0114-KDIP3-2.4011.445.2022.2.MT wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja zmieniająca, dotyczyła podatnika, który uzyskuje przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Za usługi [...]

Czytaj więcej

Czy koszt karnetów na siłownię można odpisać jako ulgę rehabilitacyjną?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że koszt karnetów na siłownię nie może być odpisany jako ulga rehabilitacyjna. Według stanowiska KIS, ćwiczenia na siłowni nie można zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych. Karnety na siłownie, a ulga rehabilitacyjna Wnioskodawczyni posiada grupę inwalidzką w stopniu lekkim oraz jest po trzech operacjach stawu biodrowego. Pomimo [...]

Czytaj więcej

Amortyzacja samochodu o napędzie elektrycznym.

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741). Dlatego podlega on amortyzacji według stawki 20%. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF. Jak zaklasyfikować w KŚT samochód osobowy o napędzie elektrycznym Spółka, która jest czynnym podatnikiem [...]

Czytaj więcej
team

Nie ma PCC od podwyższenia kapitału spółki na pokrycie zobowiązań dotyczących spraw zdrowia – zmiana interpretacji

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki prowadzącej szpital nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli czynność ta służy realizacji zobowiązań i wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Takie stanowisko zajął Szef KAS zmieniając wcześniejszą interpretację indywidualną wydaną w tej sprawie. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynikało, że na [...]

Czytaj więcej