Okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika

Od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy o pracy zdalnej i okazjonalnej pracy zdalnej. Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia pracodawcy, w tym pracodawcy samorządowego jest to, czy wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną (OPZ) jest dla niego wiążący, tzn. czy musi się na OPZ zgodzić.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej – w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Jest to tzw. okazjonalna praca zdalna (OPZ).

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia, ale powinien wskazywać miejsce wykonywania takiej pracy. Zgodnie z art. 6718 § 1 k.p. miejsce to powinno być uzgodnione z pracodawcą. Wynika z tego, że pracodawca może się nie zgodzić na świadczenie pracy w miejscu wybranym przez pracownika.

(INFORLEX/GSiA)

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required