Zmiany w przepisach podatkowych

VAT – 8% stawka podatku w branży usług kosmetycznych

Przepisy rozporządzenia wprowadzają 8% stawkę VAT na usługi kosmetyczne. Preferencyjną stawką VAT będą objęte usługi zaklasyfikowane do PKWiU:

  • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
  • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu,
  • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

W efekcie z 8% stawki VAT skorzystają m.in. usługi pielęgnacyjne i upiększające, usługi wykonywania manicure i pedicure, usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania oraz usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

VAT – Powrót 5% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze

Z dniem 1 kwietnia tracą moc przepisy rozporządzenia obniżające stawkę VAT do 0% na podstawowe produkty spożywcze (m.in. mięso i podroby, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce oraz przetwory ze zbóż). W efekcie do powyższych produktów należy ponownie stosować 5% stawkę VAT.

W przypadku podatników, którzy uzyskali Wiążącą Informację Stawkową (WIS) na produkty, o których mowa w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT konieczne będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS.

Podatek dochodowy – Zaniechanie poboru PIT od bonów na zakup laptopa dla nauczyciela

Proponowane przepisy przewidują zaniechanie poboru podatku PIT od przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych na własność laptopów w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”, w szczególności z tytułu otrzymania bonów na zakup laptopa w ramach powyższego programu.

Zaniechanie poboru PIT będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required