Od 1 stycznia 2025 roku planowane są zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców w Polsce.

21.03.2024 roku podczas konferencji prasowej Minister Finansów przedstawił planowane zmiany w składce zdrowotnej które miałyby obowiązywać od 01.01.2025 roku

Oto główne założenia tych zmian:

  • Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna.

To oznacza, że składka będzie stała i wynosić będzie 9% od 75% płacy minimalnej, co w warunkach roku 2025 przekłada się na około 310 zł miesięcznie.

  • Dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% liniową stawką PIT, składka zdrowotna będzie obliczana w następujący sposób:
  1. Osoby, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.
  2. Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na liniowym podatku będzie możliwość płacenia składki w uproszonej formie (1/12 liczona od dochodu z poprzedniego roku). Korekta nastąpi w rozliczeniu rocznym.

Zapowiedziano również likwidację absurdu płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych. Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required