VAT – Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2024 r.

Rozporządzenie ws. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przewiduje utrzymanie większości rozwiązań przyjętych w dotychczas obowiązujących przepisach, takich jak kontynuacja obowiązywania zwolnień na zasadach z lat 2022 – 2023 oraz utrzymanie limitu 20.000 zł, którego nieprzekroczenie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają zmiany polegające na aktualizacji niektórych pozycji dot. wyłączenia ze zwolnień z uwagi na zmiany w innych aktach prawnych, w szczególności aktualizacji pozycji „części i akcesoria do pojazdów silnikowych” oznaczonych CN 8708, 9401 99 20 i 9401 99 80.

W rozporządzeniu uregulowano ponadto sytuację prawną niektórych podatników, m.in. którzy:

  1. w 2023 r. przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – do tego rodzaju podatników stosuje się terminy rozpoczęcia prowadzenia ewidencji określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  2. w 2023 r. rozpoczęli prowadzenie ewidencji czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia – do tego rodzaju podatników zwolnienia w zakresie wskazanych czynności nie stosuje się,
  3. w 2023 r. przestali spełniać warunki do zwolnień ze względu na procentowy limit udziału sprzedaży VAT zwolnionej, w tym przypadku zwolnienia na mocy nowego rozporządzenia nie stosuje się. 

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required